FAQ

Vaak gestelde vragen

ENG – NL

FAQ’s

Ja, als je serieus aan jezelf wilt werken, dan is dit werk voor jou, ongeacht je conditie, leeftijd of levenssituatie.

Nee, je hoeft nergens bang voor te zijn. We werken voorbij angst en je zult merken dat je angst zal verdwijnen op het moment dat we beginnen. Bij ernstige lichamelijke klachten kan het werk een heftig effect hebben. Een effect dat altijd als zeer nuttig wordt erkend. Het kan dus zijn dat de pijn een tijdje toeneemt voordat deze weggaat. Als je last hebt van stress of angst (geestelijke aspecten), nemen deze aspecten tijdelijk niet toe. Je zult je waarschijnlijk opgelucht voelen of weer goed slapen.

Ja, als je één van de verantwoordelijke ouders bent, is het mogelijk om contact met mij op te nemen. Het kind hoeft het niet te weten. Als je kind bijvoorbeeld problemen heeft om in dit leven te zijn (in welke vorm dan ook), is het helemaal prima als ouder of als officiële voogd om hulp te vragen.
Nee, dat is niet te garanderen. Transformatie kan niet worden afgedwongen, het is een proces van jezelf openen voor ‘wat is’. Daar word je bij geholpen. Het werk helpt je jezelf waarnemen op het niveau van energie, stress, zenuwstelsel, etc. In dit geval is zien, doen. Dus in de meeste gevallen kun je ondersteuning krijgen tot het punt waar de vervorming is. Soms in woorden soms alleen in energie. Dit ‘gezamenlijk waarnemen’ heeft altijd effect, maar niet altijd zoals we zouden willen. Effecten kunnen onmiddellijk of ook weken later optreden. Het belangrijkste is dat je aan jezelf wilt werken en dat je hulp accepteert. Bij dit werk is verandering in fysieke of mentale omstandigheden een gevolg van dat innerlijke proces van openstelling, acceptatie en vrijheid.

Dit is de meest gestelde vraag direct na het werk. Mensen ervaren diepe en verlossende momenten en willen weten of ik hetzelfde heb meegemaakt? Ik kan heel goed verstoringen of veranderingen in energie voelen als we werken of praten. En dit kan ook op afstand. Dus ik ervaar hetzelfde en ervaar het bij iedereen ook weer anders. Als het bijvoorbeeld gebeurt dat de kwaliteit van je pijn begint te veranderen, dan ben ik me daarvan bewust en ervaar ik dat via mijn lichaam of ik neem het anders waar. Ook als we meer geestelijk bezig zijn. Het kan goed dat ik voor de sessie bewust van je fysieke pijn of mentale stress word. En ik ben niet bang om te werken met de energie van kanker of woede of die van daders. We zijn allemaal mensen, dus we zijn niet afgescheiden van wat dan ook op deze planeet. De sleutel is om ernaar te kijken zodat we het kunnen transformeren. Hierdoor kun je jezelf bevrijden van alle daarbijbehorende conditionering. In het zien/waarnemen is het doen en als je het totaal ziet of ervaart is de transformatie compleet.

Als we via aanraking werken, wordt de energie fysieker via de hand uitgewisseld. Energiewerk op afstand verloopt meer geleidelijk, dus de energie-uitwisseling is niet zozeer geconcentreerd op één punt in ruimte en tijd. Het kan nog steeds zijn dat je tijdens het werken tijdelijk warmte of pijn voelt, maar meestal heeft een sessie ‘op afstand’ een meer geleidelijk verloop. Je krijgt so wie so de energie op de manier die voor jou mogelijk en het beste is.

Nee, je kunt het bij geen enkele instantie declareren. Het werk en de inhoud ervan zijn volledig vrij van organisaties of derden. Wanneer je de vergoeding voor een sessie betaalt, verbind je je aan het werk vrij van iets anders. Dat is op zich de krachtigste startpositie om aan jezelf te werken. Een houding waarin we vrij kunnen geven en nemen.

Dat is nog nooit voorgekomen. We zullen allebei op een bepaald moment weten dat het genoeg was. Dit betekent dat niemand van ons afhankelijk kan worden. Er zijn mensen die terugkomen voor ‘onderhoudswerk’, maar alleen met grote tussenpozen. Het werk maakt mensen vrij, dus er zal geen afhankelijkheid zijn. Als dat wel zo is, dan is er iets om naar te kijken en aan te werken.

bevrijdend werk
#1. Bevrijdend Werk
Vrij van angst, depressie en stress
Vanaf €80 / uur (incl btw)
voorbij aan ziekte - circle
#2. Energetisch helen
Voorbij aan pijn, ziekte en klachten
Vanaf €80 / uur (incl btw)
Bevrijd je geest
#3. Bewustzijnscoaching
Bevrijd je geest
Vanaf €80 / uur (incl btw)
senstivititeit
#4. Sensitiviteit
Een gebalanceerd innerlijk leven
€80 / uur (incl btw)