1-Maand Vrij Energiewerk

1 Maand Vrije Energie

Zet stappen vooruit naar Innerlijke Vrijheid, Rust en Welzijn: Houd je energiesysteem schoon en manifesteer wat er in je zit.

Lees hoe Vrij Energiewerk mensen ondersteunt bij bewustwording.

Feedback van deelnemers aan de pilot (oktober 2023)
Plezier
Beste Wouter, met plezier en verlangen meld ik mij aan voor de sessies op afstand. Plezier omdat het werken met jou dat altijd met zich meebrengt. Verlangen om steeds meer vanuit mijzelf te leven en daar sterker in te worden. Ik kijk er naar uit !!
"Diepere Verbinding met Mijn Lichaam: Een Slaap van Rust en Verandering"
Het duurde deze laatste week wat langer voor ik er iets van merkte dat je begonnen was. Toen het begon, begon het weer met gapen en de trilling achter m’n ogen, maar al snel begon ik tintelingen over m’n hele lijf te voelen en merkte in dat mijn ademhaling verdiepte en er kwam een relaxt en licht gevoel over me. Ik lijk m’n rust / berusting gevonden te hebben en geniet vooral van alles wat er is. Ook kreeg ik sterke inzichten in hoe ik m’n leven vanaf nu wil gaan leven en moet nu gaan zoeken naar de invulling hiervan. De laatste sessie was voor mij het minst intens maar verreweg de mooiste met de beste inzichten en een tot nu toe blijvend licht gevoel.
"Bevrijding van beperkende gedachten: Een persoonlijke triomf"
Ik ervaar ‘bevrijd’ te zijn van remmende gedachtes als ’wat zullen ze van mij vinden als ..’ Ik ervaar dat ik mezelf meer accepteer zoals ik ben, en dat dat OK is. Met dat ik nu bovenstaande regel nog eens lees, realiseer ik mij dat dat precies is wat ik als (een na) laatste zin schreef in de mail waarin ik mijn wens tot deelname aan de pilot toelichtte. Daar schreef ik: “Of onnodige, beperkende ballast minder wordt of gewoon verdwijnt. Of ik ‘mijzelf’ meer kan zijn.” Nou, da’s gelukt dus!!! DANK Wouter!
"In afstemming en tijdloze ervaringen: Een reis van tintelingen"
Het is fijn om even de tijd te nemen om op je af te stemmen, zo voelt dat in ieder geval. Ik heb deze keer vooral tintelingen onder mijn voeten gevoeld, het voelde alsof ik wat meer in mijn lichaam kwam en uit mijn hoofd. Ook de achterkant van mijn lichaam werd aangesproken, zo voelde dat. Mijn rug, mijn schouders en mijn nek. Na verloop van tijd was er aandacht voor zien met mijn ogen dicht. Ik zag een rode kleur (zelf ben ik gewend vooral paars te zien) en ook een wit licht. Na verloop van tijd was het weer paars. Ik voel dat het tijd is. Voor wat weet ik nog niet. Maar het is tijd.
"Zuiverheid en beperkende gedachten: Een onzichtbare transformatie"
Feit is dat ik nu inderdaad zuiverder mijzelf ben. Dat bepaalde beperkende gedachtes als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. Iets wat onzichtbaar heeft plaatsgevonden, echter van grote positieve betekenis en invloed is op de kwaliteit van mijn huidige leven.
"Diepe ademhaling en ontspanning: Mijn ervaring met Energetische Ondersteuning"
Ik ben na ongeveer 20 minuten op mijn zij gaan liggen. Ik merkte dat ik dieper kon ademhalen. Ik merk dat ik het fijn vind te weten dat er iemand is, daar ergens, die mij steunt. Ik merk ook dat ik uitkijk naar de komende woensdagen.
"Minder last van PMS: Positieve veranderingen tijdens de pilot"
Ik heb deze maand beduidend minder last gehad van PMS. Ik heb daar in week 2 van de pilot ook een acupunctuur behandeling voor gehad, dus ik weet niet welke invloed de acupunctuur heeft gehad, en wat door de energetische behandeling is gekomen. Waar ik normaal veel last heb van vermoeidheid in de vierde week van mijn cyclus (die toevallig samenviel met week 4 van de pilot), viel dat deze keer erg mee. Ook had ik minder last van emotiewisselingen, huilerig zijn, obstipatie en het koud hebben.
Een onzichtbare transformatie"
Al typend realiseer ik mij, dat de verandering komt door jouw energetisch werk, en niet zozeer omdat ik hier zelf bewuster mee bezig ben geweest. 
Want zelf heb ik alleen een wens uitgesproken, uitgetypt. Meer niet. Geen voorstelling gemaakt van hoe ik dat zou kunnen doen. Ook niet hoe het eruit zou zien als ik zou doen of hoe ik zou willen zijn. Dus alle lof voor… jou en hoe jij energetisch hebt gewerkt. Alle lof voor hoe jij energie hebt gekanaliseerd (?), gefaciliteerd (?), afgestemd.
"Dankbaarheid en warme ervaringen: Mijn deelname aan de Pilot"
Ik ben zo dankbaar dat ik mee mag doen aan jouw pilot. Ik ben nu in een revalidatiecentrum om bij mijn moeder te waken. Ze heeft heel erg veel pijn (gehad). Tijdens jouw sessie op afstand heb ik mijn handen op haar gelegd zodat ik misschien ook jouw werk met haar zou kunnen delen. Ik voelde vandaag dat je een warme mantel over mijn rug legde. Ik ben zeer ontroerd.

De kracht van 1-Maand Vrije Energie

Gedurende een maand ontvang je wekelijks energie voor energetische schoning en ondersteuning. Waar je ook bent, gewoon op afstand. Deze energie is gericht op het aanspreken en stimuleren van jouw eigen kracht, innerlijke verbinding en bevrijding.

We communiceren minimaal, waardoor je vrij bent van externe factoren en op geen enkele manier mentaal of emotioneel beïnvloed wordt. Het is een manier van werken aan jezelf waarbij je uitsluitend op energetisch niveau wordt gesterkt.

Daarmee vormt dit werk een zuivere vorm van ondersteuning voor het bewustzijn van iedereen. Bijzonder waardevol in de huidige snelle tijd, waarin we onherroepelijk tegen uitdagingen aanlopen of gemakkelijk van ons pad kunnen raken.

Blijf innerlijk schoon en ga ervaren wat het is om in voller bewustzijn te leven. Dat is uniek en bijzonder. Ik help je er graag bij.

Waarom kiezen voor
1 Maand Vrije Energie?
  • Wekelijkse energetische ondersteuning gedurende een maand.
  • Overdracht van energie zonder gebruik van woorden, methoden of kennis.
  • Energetische schoning van lichaam en geest.
  • Bevordering van een diepere verbinding met jezelft voor rust, ontspanning, kracht en vertrouwen.
  • Ervaar een vrije energetische context zonder dwang, manipulatie of een zoektocht.
  • Bevrijding van beperkende of destructieve gedachten en kracht voor vergeving.
  • Ondersteuning bij herstel, revalidatie of als ziekte chronisch is.
  • Spontane groei en transformatie.

Dit werk vindt in vrijheid plaats, anders kan het geen vrijheid brengen. Dat betekent dat er niet iets afgedwongen of gecorrigeerd wordt. Daarmee kan dit werk niet iets doen wat jou niet dient en zijn de effecten en ervaringen voor iedereen uniek. Je ontvangt wat aangereikt kan worden. Dit gebeurt vanzelf in de mate die bij jou past.

Ontvang 1 Maand Vrije Energie

Innerlijke Vrijheid, Rust en Welzijn
Kies je maand

Prijs

€105 (inclusief btw)

Praktische details voor jouw deelname

Tijdens dit werk kun je je ontspannen, je kinderen naar bed brengen, eten, een wandeling maken, of bewust beschouwen wat er in je omgaat. Alles is okay.
Communicatie tijdens dit proces is minimaal, maar voel je vrij om op elk moment te bellen of te mailen als je vragen hebt.
Dit is oprecht prachtig werk en ik kijk ernaar uit om samen met je te werken en je op energetische wijze te helpen ontdekken wat er in je zit.
Inschrijving
Bij inschrijving ontvang je direct een bevestiging van deelname. Later stuur ik je per e-mail de specifieke tijd waarop ik gedurende 4 opeenvolgende weken met je zal werken, telkens voor 20 tot 30 minuten.
Inschrijven is mogelijk tot twee dagen voor de eerste woensdagavond waarop het energetische werk start.
Je ontvangt een e-mail met enkele optionele vragen voor zelfreflectie, hoewel het niet noodzakelijk is deze te gebruiken. Deze vragen bieden achteraf vaak waardevolle inzichten en kunnen ook dienen als een bron van feedback naar mij.

Betalingsmogelijkheden

Creditcard, iDeal, PayPal
Magnetiseur Wouter Bosch Eindhoven

Persoonlijke noot

Al vele jaren werk ik ‘energetisch op afstand’ met mensen van alle leeftijden, voornamelijk wanneer ze ziek zijn of worstelen met specifieke emoties of gedachten. De effecten zijn vaak aanzienlijk en blijvend. Het gaat bij dit energetische werk om groei en het ontdekken van je zielsaspecten. Dat wat je werkelijk bent. Eénmaal ontdekt, zal het er altijd zijn.

Dat betekent dat er geen focus is op wat we veroordelen aan onszelf, maar er is juist aandacht voor wat zich aandient. Zo neem ik het energetisch waar. Wat dit precies inhoudt, blijft onbekend tot het moment van bewustwording. Vaak toont het zich tegelijkertijd ook fysiek in je dagelijkse leven. Hiervoor is wel energie nodig en deze ontstaat op natuurlijke, harmonieuze en spontane wijze als je me vraagt.

Mijn werk helpt mensen zichzelf te bevrijden. Heb je vragen over dit unieke werk? Bel of mail me.

Veel gestelde vragen

Wat is energiewerk?
Energiewerk is een holistische benadering die zich richt op het harmoniseren en balanceren van de energie in zowel het fysieke lichaam als de geest. Het werk dat je bij mij kunt ervaren gaat verder dan traditionele methoden door de focus te leggen op het aanwakkeren van innerlijke kracht, bewustwording en het opheffen van belemmeringen. Mijn energiewerk verloopt natuurlijk en vanzelf. De energie uitwisseling bevordert een diepere verbinding met jezelf.

Het werk betrekt je bij bewustwording van conditionering, en het helpt bij het loslaten van beperkingen. Het is een proces dat spontaan plaatsvindt, zonder dat je iets hoeft te bedenken of af te dwingen. De focus ligt op het observeren en laten gebeuren, wat leidt tot harmonie, vrede en onomkeerbare verandering.

Energiewerk biedt de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen door middel van energieoverdracht. Het opent perspectieven voor zelfwaarneming en groei, zonder de noodzaak van conflicten of weerstand. Kortom, energiewerk is een unieke en bijzondere benadering die zich richt op het vrijmaken van geblokkeerde energieën en het bevorderen van welzijn op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau.

Wat is 1-Maand Vrij Energiewerk?

Wekelijkse energetische ondersteuning gedurende een maand, met overdracht van energie zonder gebruik van woorden, methoden of kennis, gericht op het stimuleren van jouw eigen kracht, innerlijke verbinding, wijsheid, rust en vertrouwen. Een zuivere en harmonieuze manier van helpen voor groei, herstel en bewustwording.

Waarom biedt Vrije Energie groei en frisheid voor het denken?

Dit proces van ondersteuning is bijzonder in de vormen die gebruikelijk zijn. In conventionele leermethoden delen we kennis, maar kennis op zichzelf is nooit volledig vrij; het is altijd begrensd en verbonden met het verleden. Door energetisch te helpen bij het ontwikkelen van een sterkere innerlijke verbinding met jezelf en je bewustzijn meer in het heden te brengen, biedt dit werk een fundament van vertrouwen en rust.
De hersenen hebben deze structuur en veiligheid nodig om effectief te kunnen functioneren. Hierdoor ontstaat ruimte voor fris, gezond en waardevrij denken, wat vanzelf leidt tot bevrijding en vernieuwende perspectieven in je leven.

Ontdek de invloed van je eigen conditionering met Vrij Energiewerk.

Dit werk opent de mogelijkheid tot zelfonderzoek en bewustwording van de invloed van conditionering op je denken en handelen. Het helpt je om je bewust te worden van je lichaam en de grenzen van je geest, waarvan de beperkingen spontaan verdwijnen (zie de feedback van de pilot). Dit kenmerkt mijn energetisch werk. Het verloopt spontaan; je hoeft niets met je hoofd te bedenken, af te dwingen, of jezelf te forceren om een beter persoon te zijn. Want de intentie om een beter persoon te worden leidt tot onderdrukking van wat je werkelijk bent en brengt zo geen harmonie, vrede en onomkeerbare verandering.

Dus als als je verruimd inzicht wilt verkrijgen in je conditioneringen, kan dit energiewerk je daarbij helpen. De energie biedt het perspectief om waar te nemen wat er binnenin jou gebeurt. Forceer dus niets, maar observeer. Het is een pad van acceptatie, bewustwording en groei zonder conflict of weerstand.

Kan Vrij Energiewerk ook helpen als ik ziek ben?

Ja, daar is dit werk ook behulpzaam bij. Aarzel ook niet om te bellen of te mailen als je twijfelt of het beter is om fysiek in Eindhoven met mij te werken.

Andere manieren van energetisch werken

Liever energetisch werken met persoonlijke begeleiding via (video)bellen?
Werk met me vanuit je huis waar ook ter wereld en ontvang kracht, rust en geestelijke ondersteuning.
Wil je liever 1 op 1 met me werken in Eindhoven?
Werk met me in de praktijkruimte in Eindhoven aan jouw innerlijke groei, bewustwording en herstel.

Heb je een vraag? Neem gerust contact met me op! Dan kijken we er samen naar.