Ziekte en herstel

Innerlijke bevrijding

Harmonisch sterven
Familie opstellingen
Harmonisch sterven

Energetische stervensbegeleiding: Ondersteuning voor de ziel

Dit is energetisch bevrijdend werk voor mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Denk hierbij aan situaties waarin het overlijden op korte termijn te verwachten is of wanneer er is besloten om over te gaan tot een stervensproces, zoals bij palliatieve sedatie.
Dit werk is gericht op het begeleiden van de energetische aspecten van het stervensproces, met als doel een zo harmonisch mogelijke overgang; vredig sterven. Het ondersteunt het energetische loslaten van het leven.

Feedback en testimonials

Een jonge moeder die 7 jaar lang gestreden had tegen kanker belde me om te vragen of ik haar wilde begeleiden tijdens haar laatste dagen. Ik had een maand ervoor een familieopstelling voor haar begeleid. Mijn voorstel op haar verzoek was haar drie middagen energetisch te behandelen. Dat wilde ze graag. Op de derde middag werd ze innerlijk vrij (in vol bewustzijn) en vroeg ze me het volgende:
Zij: Je stuurt me wel een factuur, toch?
Ik: Wat voor bedrag moet ik er dan opzetten?
Zij: Onbetaalbaar!

Vormen van energetische stervensbegeleiding

Iedereen kan mij benaderen voor energetische stervensbegeleiding. Of het voor jezelf is of voor iemand waar je van houdt. Het maakt niet uit of de persoon die gaat sterven mij kent; ik werk volgens de wensen van de betrokkenen en forceer niets. Mijn werk biedt energetische hulp voor transformatie waar mogelijk. Hoe dit het beste vorm kan krijgen, is keer op keer verschillend.

Fysieke behandeling aan huis

Fysieke energetische behandelingen aan huis vinden vaak plaats enkele dagen of weken voor het overlijden. Ze kunnen waardevolle ondersteuning bieden, met name in gevallen waarin het lichaam en de geest langdurig hebben gestreden, zoals bij kanker of andere ernstige ziekten. Mensen vinden het dan bijzonder fijn de rustgevende en vredige kracht die via mijn handen komt te ervaren.

In situaties waar nabestaanden of kinderen wensen dat het niet te lang duurt vanwege het lijden, biedt mijn werk ook vaak verlichting.

Bovendien draagt energetische stervensbegeleiding bij aan het bevrijden van angst voor de dood, het accepteren van het verleden en het innerlijk opmaken van de balans.

Werken op afstand

Werken op afstand kan verlichting bieden op het moment dat er besloten wordt om iemand te laten sterven, bijvoorbeeld door het niet meer toedienen van zuurstof of het geven van overdadige hoeveelheden morfine. In dergelijke situaties werk ik op afstand, zodat de nabestaanden alle tijd hebben om dichtbij de persoon te zijn en het stervensproces ongestoord te ervaren.

In situaties van palliatieve sedatie is mijn afstandswerk eveneens van waarde. Het draagt bij aan een harmonisch energetische verbondenheid met het leven. Dit maakt het mogelijk om, wanneer het moment daar is, het leven ook soepel los te laten. Ook in situaties waarbij palliatieve sedatie lange tijd duurt, kan mijn werk helpen bij het ontwarren van energetische verstrikkingen.

Energetische stervensbegeleiding: verlichting voor vredig sterven

Het is van belang te begrijpen dat de energie van mijn werk niets kan forceren; het kan enkel vergemakkelijken en mogelijk maken. Als je forceert leidt dit altijd tot verstoring en iets dat niet vredig is. De energie voor bevrijding komt vanzelf en het is heel fijn innerlijk vredig te zijn voordat je overgaat. In afwachting observeer ik of ik iets in de energie kan ontwarren dat het gemakkelijker maakt voor de persoon die gaat overlijden om het leven los te laten. Mijn aandacht en begrip liggen bij zijn of haar ziel en het egobewustzijn van de persoon, het lichaam en het gehele energetische veld waarin het proces plaatsvindt, inclusief de nabestaanden.

Zoals je kunt lezen op andere pagina’s op deze site heeft mijn energetisch werk voor veel mensen een besef van innerlijke bevrijding gebracht. Vandaar kan ik mensen die aan het einde van hun leven staan met veel liefde helpen de laatste stap te zetten. Innerlijk vrij zijn en dood zijn zijn niet zo verschillend.

Persoonlijke noot
Het beoefenen van deze unieke vorm van energetisch werk is voor mij een bijzonder betekenisvolle taak. Het staat voor ultieme bevrijding en brengt vaak een overvloed aan liefde en berusting voor de ziel van de persoon die overlijdt en de nabestaanden. Elk overlijden heeft deze liefde potentieel in zich. Het is een bijzonder dankbare taak, een dankbaarheid die, wanneer je ervoor openstaat, zich direct op gevoelsniveau manifesteert bij iedereen die erbij betrokken is.
Als je deze energetische ondersteuning voor jezelf of voor iemand van wie je houdt wenst, kun je het beste contact met me opnemen via de telefoon, per e-mail of via het formulier hieronder.

Heb je een vraag? Neem gerust contact met me op! Dan kijken we er samen naar.