Energetische stervensbegeleiding

Ondersteuning voor de ziel – harmonisch overgaan

Dit is energetisch bevrijdend werk voor mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Het is voor hen die op korte termijn gaan overlijden.

Het werk is gericht op het begeleiden van de energetische aspecten van het stervensproces, met als doel een zo harmonisch mogelijke overgang. Het effect toont zich door een gemakkelijk en vredig sterven met minder strijd of verwarring. Het ondersteunt het energetische loslaten van het leven, waarbij de ziel in rust kan overgaan.

Als dit iets voor jou is of voor iemand die jij lief hebt, dan is het het makkelijkst om direct contact op te nemen.

Feedback en testimonials

Een jonge moeder die 7 jaar lang gestreden had tegen kanker belde me om te vragen of ik haar wilde begeleiden tijdens haar laatste dagen. Ik had een maand ervoor een familieopstelling voor haar begeleid, waarin ze zag dat er geen uitweg meer was. Mijn voorstel op haar verzoek was haar drie middagen energetisch te behandelen. Dat leek haar ook een goed idee. Op de derde middag werd ze innerlijk vrijer en vroeg ze me het volgende:

Zij: Je stuurt me wel een factuur, toch? Ik zorg ervoor dat hij betaald wordt!
Ik: Wat voor bedrag zal ik er dan opzetten?
Zij: Onbetaalbaar!

Vormen van energetische stervensbegeleiding

Iedereen kan mij benaderen voor energetische stervensbegeleiding. Of het voor jezelf is of voor iemand waar je zielsveel van houdt. Het maakt niet uit of de persoon die gaat sterven mij kent; ik werk volgens de wensen van de ziel en forceer niets. Mijn werk biedt energetische hulp voor transformatie waar mogelijk. Hoe dit het beste vorm kan krijgen, is elke keer verschillend.

Fysieke behandeling aan huis

Onvoorwaardelijke energie ervaren

Fysieke energetische behandelingen aan huis vinden vaak plaats enkele dagen of weken voor het overlijden. Ze kunnen waardevolle ondersteuning bieden, met name in gevallen waarin het lichaam en de geest langdurig hebben gestreden, zoals bij kanker of andere ernstige ziekten. Mensen vinden het dan bijzonder fijn de rustgevende en vredige kracht die via mijn handen komt te ervaren en in de energie van mijn bewustzijn te zijn.

Voor als de dood niet snel wil komen

In situaties waar nabestaanden of kinderen wensen dat het niet te lang duurt vanwege het lijden, biedt mijn werk ook vaak verlichting.

Aan het innerlijk werken

Energetische stervensbegeleiding draagt ook bij aan het bevrijden van angst voor de dood, het accepteren van het verleden en het innerlijk opmaken van de balans.

Werken op afstand

Begeleiding op het moment zelf

Werken op afstand kan verlichting bieden op het moment dat er besloten wordt om iemand te laten sterven, bijvoorbeeld door het niet meer toedienen van zuurstof of het geven van overdadige hoeveelheden morfine. In dergelijke situaties werk ik op afstand, zodat de nabestaanden alle tijd hebben om dichtbij de persoon te zijn en het stervensproces en de liefde ongestoord te ervaren.

Hulp bij het loslaten

Het afstandwerk draagt bij aan een harmonisch energetische verbondenheid met het leven. De ziel laat pas los als alles werkelijk gezien is en klaar is. De energetische ondersteuning helpt een handje om alles te zien, en wanneer dat klaar is, kan het leven ook los worden gelaten. Zo snel het los is, stopt mijn werk.

Energetische stervensbegeleiding

Verlichting om vredig te sterven

Het is van belang te begrijpen dat de energie van mijn werk niets kan forceren; het kan enkel vergemakkelijken en mogelijk maken. De energie voor bevrijding komt vanzelf en het is heel fijn innerlijk vredig te zijn voordat je overgaat. Als dat lukt is er een grote dankbaarheid.

Mijn aandacht en begrip zijn bij de ziel, het egobewustzijn, het lichaam en het gehele energetische veld waarin het proces plaatsvindt, inclusief de nabestaanden.

Persoonlijke noot

Het beoefenen van deze unieke vorm van energetisch werk is voor mij een bijzonder betekenisvolle taak. Het staat voor ultieme bevrijding en brengt vaak een overvloed aan liefde en berusting voor de ziel van de persoon die overlijdt en de nabestaanden. Elk overlijden heeft deze liefde potentieel in zich. Het is een bijzonder dankbare taak, een dankbaarheid die, wanneer je ervoor openstaat, zich direct op gevoelsniveau manifesteert bij iedereen die erbij betrokken is.

Als je deze energetische ondersteuning voor jezelf of voor iemand van wie je houdt wenst, kun je het beste contact met me opnemen via de telefoon, per e-mail of via het formulier hieronder.

Heb je een vraag? Neem gerust contact met me op! Dan kijken we er samen naar.

Thema's

Ziekte en herstel

Innerlijke bevrijding

Innovatie kracht

events