Leiderschapsontwikkeling

Leiderschap van binnenuit: Ontdek jezelf en ontwikkel je eigen authentieke leiderschapsstijlen

Doel
Stilstaan bij jezelf, je werk en je leven, ontdekken en opruimen van belemmerende patronen, en je volle potentieel tot bloei brengen.

Doelgroep
Voor professionals en leiders die het verschil willen maken in hun persoonlijke en professionele leven.

Duur van een standaard leiderschapsprogramma
7 sessies verspreid over 9 maanden tot een jaar.

Praktische Toepassing
De inzichten en vaardigheden die je opdoet tijdens de sessies zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Het belang van effectieve leiderschapsontwikkeling

In onze zoektocht naar leiderschap en persoonlijke groei stuiten we vaak op innerlijke uitdagingen, zoals verdeeldheid tussen verlangens en acties. Gebrek aan diep zelfbewustzijn belemmert je effectiviteit als leider of professional. Onze helderheid, cruciaal voor innerlijk leiderschap en leiderschap naar buiten toe, laten we soms vertroebelen door emoties en bewuste en onbewuste invloeden.
Ook het streven naar externe doelen, zoals status, kan de essentie van leiderschap uit het oog verliezen. Ook belemmeren angst voor het onbekende en defensieve patronen de benodigde openheid zodat het nieuwe niet mogelijk is.

Wat kunt je verwachten van het leiderschapsprogramma

  • Diepgaande zelfreflectie en bewustwording van belemmerende patronen.
  • Gerichte begeleiding om deze patronen op te ruimen en te vervangen door constructieve gewoonten.
  • Ontwikkeling van vaardigheden om je professionele en persoonlijke doelen effectief te bereiken.
  • Een gestructureerd programma dat zich over een redelijke periode uitstrekt om duurzame veranderingen mogelijk te maken.

Wat kun je ontwikkelen aan jouw manier van leidinggeven?

Persoonlijke ontwikkeling

Zelfbewustzijn

Zelfkennis begint met een diepgaand begrip van de geest zonder enig oordeel. Zelfbewustzijn betekent niet alleen begrijpen wat je denkt, maar ook bewust zijn van de bron en de aard van je gedachten.

Leiderschapsontwikkeling moedigt zelfreflectie aan, wat leidt tot een beter begrip van de eigen sterke punten, zwaktes, waarden en overtuigingen.

Emotionele intelligentie

Mijn unieke vorm van werken biedt diepgaande verkenning van emoties, zonder deze te onderdrukken of te identificeren. Het begrijpen van de wortels van emotionele reacties is essentieel om jezelf emotioneel te begrijpen en innerlijk te bevrijden.

Hierdoor kun je beter omgaan met je eigen emoties en die van anderen.

Persoonlijke groei

Persoonlijke groei is niet gericht op externe prestaties, maar eerder gericht op innerlijke transformatie en vrijheid van mentale conditioneringen. Pas dan kom je echt in je kracht. Het gaat om het ontdekken van de ware aard van het zelf.
Mijn werk maakt dit mogelijk en stimuleert je om jouw potentieel vollediger te benutten.

Zelfvertrouwen

Authentiek zelfvertrouwen komt voort uit een diep begrip van het zelf en niet van externe goedkeuring of prestaties.
Zo kun je de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor effectief leiderschap vanuit jezelf ontwikkelen.

Doelgerichtheid

Onderzoek de aard van doelen en ambities in je leven, en of deze voortkomen uit een oprecht begrip van wat werkelijk belangrijk is.
Leiderschapsontwikkeling helpt je bij het stellen van doelen en het ontwikkelen van een duidelijke visie voor de toekomst.

Effectieve communicatie

Ware communicatie begint met het begrijpen van jezelf en de ander op een dieper niveau. Creëer helderheid en eerlijkheid in de uitwisseling van ideeën.
Werk je in agressief defensieve omgevingen? Leer hoe innerlijk om te gaan met de spanningen en ontdek hoe je toch kunt zeggen wat je wilt. En leer om je ideeën over te brengen en anderen te inspireren.
Professionele ontwikkeling

Leiderschapsvaardigheden

Authentiek leiderschap komt voort uit een diep begrip van het zelf en de relaties met anderen. Echte leiderschapsvaardigheden komen voort uit het vermogen om anderen te begrijpen en te inspireren zonder manipulatie.

Leiderschapsvaardigheden helpen bij besluitvorming, probleemoplossing en conflictbeheer.

Teamontwikkeling

Teamwerk kan alleen plaatsvinden als individuen in staat zijn om elkaar diepgaand te begrijpen en samen te werken vanuit een gedeelde visie. Ontwikkel je vermogen als leider voor het creëren van een atmosfeer van onderling begrip en samenwerking.

Leiderschapsontwikkeling helpt je jouw capaciteit vergroten om teams effectief te leiden en te ontwikkelen

Productiviteit

Echte productiviteit is niet alleen afhankelijk van externe prestaties, maar ook van een dieper begrip van de motieven en intenties achter acties. Je productiviteit komt voort uit een innerlijke harmonie en het doorzien van die van anderen.

Zo leer je heldere doelen stellen en effectieve strategieën implementeren.

Innovatie

Innovatie is niet alleen het resultaat van technologische of organisatorische vooruitgang, maar ook van een creatieve geest die vrij is van beperkende mentale patronen. Ontwikkel een open geest en het vermogen om buiten bestaande kaders te denken.

Mijn aanpak stimuleert innovatief denken en het vermogen om creatieve oplossingen voor uitdagingen te vinden.

Leiderschapsidentiteit en autoriteit

Ontwikkel je authentieke leiderschapsidentiteit, die geworteld is in zelfkennis en vrijheid van externe verwachtingen. Ware autoriteit komt voort uit innerlijke integriteit.

Individuen ontwikkelen een sterke leiderschapsidentiteit, wat helpt bij het inspireren van anderen en het vestigen van geloofwaardigheid.

Loopbaanontwikkeling

Word jezelf bewust van je loopbaan die in lijn is met je passies en innerlijke roeping. Je kunt externe status of beloningen najagen maar leer expressie te geven aan je individuele creativiteit. Hierdoor ontstaat vreugde in je werk en leven.

Effectieve samenwerking

Ontdek de kwaliteit van menselijke relaties en communicatie als de basis voor effectieve samenwerking. Ware samenwerking komt voort uit begrip en respect voor elkaar.

Constructieve leiderschapsontwikkeling bevordert effectieve samenwerking en helpt bij het opbouwen van positieve relaties binnen en buiten de organisatie.

Veranderingsmanagement

Effectief veranderingsmanagement is het overwinnen van de angst voor het onbekende. Het betekent het aangaan van verandering met openheid en zonder vooraf vastgestelde ideeën en hoe je hierin je omgeving kunt meenemen.

Leer succesvol veranderingen te leiden en te beheren.

Hoe ziet een standaard leiderschapsprogramma eruit?

Leiderschapsprogramma’s bestaan in de regel uit een reeks van diepgaande sessies, aangevuld met een Life Style Inventory 1 en 2 (LSI 1 en 2). Meestal voldoen 7 sessies om grote stappen te zetten. De LSI methodologie van Human Synergistics biedt een zorgvuldige analyse van houding en gedrag, waarbij discrepanties tussen intentie en daadwerkelijk zichtbaar gedrag op methodische wijze worden gekwantificeerd.

Het initiële stadium van het leiderschapsontwikkelingstraject omvat een grondige (zelf)analyse, waarbij het zelfbeeld met betrekking tot aanwezige kwaliteiten en eigenschappen systematisch wordt geïdentificeerd. Ontbrekende elementen worden gedetecteerd, terwijl patronen van incongruentie nauwgezet worden blootgelegd. De LSI-metingen vullen deze bevindingen aan, belichten patronen en hun uitwerkingen in de dagdagelijkse praktijk en verschaffen daarmee tastbare handvatten voor verdere ontwikkeling in zowel je werk als je leven.

Door middel van methoden als analyse, spiegeling, confrontatie, systemisch werk (familie- en organisatieopstellingen), energetisch lichaamswerk, alsmede het aanreiken van inzichten, oefeningen en opdrachten, wordt gedurende de coachingssessies gestreefd naar verdieping van het bewustzijn omtrent de aanwezige kwaliteiten en eigenschappen, waarbij stapsgewijs discrepantie tussen intentie en effectiviteit wordt gereduceerd.

De coachee past de aangereikte oefeningen en opdrachten praktisch toe en documenteert deze op beknopte wijze. In daaropopvolgende coachingssessies worden bevindingen verdiept en in verband gebracht met de LSI-profielen en de gestelde coachingdoelen. De ontwikkeling wordt volledig afgestemd op, en geïntegreerd in, de dagelijkse werk- en leefpraktijk. Tijdens dit proces worden nieuwe inzichten en ervaringen met zorg geïntegreerd. De sessies worden met een regelmaat van elke vier weken ingepland.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het voeren van een driegesprek tussen opdrachtgever, coachee en coach zowel voorafgaand aan als na afloop van het coachingstraject. Deze trajecten zijn in de regel maatwerk die precies aansluiten bij de belangen van de werkgever als werknemer.

Feedback en testimonials

“Het is alweer een hele tijd geleden sinds de laatste coachingsessie. Ik wil je nog steeds bedanken voor de coaching die je me hebt gegeven. Ik merk een verschil in mijn “zijn”. Ik heb in zekere zin meer zelfvertrouwen en voel me niet meer ondergeschikt aan anderen. Daar ben ik enorm dankbaar voor.”

Interesse in leiderschapsontwikkeling? Neem gerust contact met me op! Dan kijken we er samen naar.