Voorwaarden

Diensten

 • Het werk op deze pagina’s wordt gepraktiseerd door enkel en alleen Wouter Bosch.
 • Dit werk is niet te forceren. Effecten zijn daarom voor iedereen anders en worden aangereikt in de mate waarin dit mogelijk is. Rond de 95% van de sessies worden als prettig, versterkend en verruimend ervaren met mooie effecten. Het kan voorkomen dat een sessie zeer intens is. Dit kan nodig zijn om beweging tot stand te brengen. Ongemak kan dan tijdens de sessie tijdelijk toenemen. Dit komt altijd in de mate waarin men dit kan doorstaan. Als we genoeg tijd hebben wordt het einde van een sessie altijd als vredig en bevrijdend ervaren.
 • We dwingen niks af en wat er gebeurt, gebeurt in verbinding tussen jou en mij. Daarom is het onmogelijk om een bepaald resultaat te bewerkstelligen of af te dwingen.
 • Er rust geen copyright op dit werk of de teksten ervan, je mag ze vrij gebruiken.

Tarieven

 • De voorwaarden en tarieven op deze website paginas zijn voor het werk zoals beschreven in de particuliere sector. Voor bedrijfsopdrachten gelden andere tarieven en voorwaarden. Er wordt daarbij altijd op basis van een offerte gewerkt.
 • Het systemisch en energetisch werk is over het algemeen intens om te begeleiden. Tarieven zijn zorgvuldig gekozen zodat iedereen er gebruik van kan maken.
 • Als zzp-er ben ik in Nederland btw-plichtig. Dat is geen probleem voor veel van mijn diensten. Als het echter gaat om het werken met mensen die ziek zijn, moet ik helaas ook btw vorderen. Dat is spijtig, maar er is in Nederland geen uitzondering voor mensen die werken met een gave.
 • Voor werk aan huis (voor ziekte en kwalen) zijn de reiskosten €0,25/km

Boekingen

 • Het bedrag dat je betaald is voor een geplande sessie van een voorgestelde tijdsduur, de voorbereidingen en het backoffice werk.
 • Duurt een sessie langer dan de geplande tijd, dan worden extra kosten mondeling overeengekomen.
 • Als een sessie voor de geplande eindtijd wordt beëindigd, vindt er geen (deel)restitutie plaats.
 • Bij verhindering voor een geboekte sessie, verzoek ik je vriendelijk om direct contact op te nemen via de informatieknop of per e-mail, zodat we de sessie tijdig kunnen verplaatsen.
 • In het geval dat ikzelf (Wouter Bosch) verhinderd is, informeren ik je onmiddellijk en is er de mogelijkheid om de sessie te verzetten. Als dit niet wenselijk is, vindt restitutie plaats van het volledige bedrag, met uitzondering van transactiekosten.

Verwerking van betalingen

 • Iedereen die zich inschrijft op een dienst of iemand die een andere persoon toestemming heeft gegeven of ertoe heeft gebracht om namens hen een sessie te plannen, wordt geacht te hebben ingestemd met en aansprakelijkheid te hebben aanvaard voor de betalingen onder het getoonde en gekozen tarief.
 • De bestelling en betalingen worden afgehandeld door: Mollie.com Keizersgracht 126; 1015 CWA Amsterdam; Noord-Holland; Nederland
 • Wouter Bosch is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de betaling en is niet aansprakelijk voor enige kwestie in verband daarmee. Je dient je dus te houden aan de Algemene Voorwaarden van Mollie.
 • Vergoedingen zijn exclusief eventuele btw of andere belastingen en openbare heffingen, behoudens waar op deze site het tegendeel wordt vermeld.
 • Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om alle openbare verplichtingen met betrekking tot de aankoop van de dienst te dragen. Houd er rekening mee dat btw automatisch wordt berekend en in rekening is gebracht bij betaling.

Restitutie

 • Dit werk vindt in vrijheid plaats en als je niet wilt of als je je bedenkt dan heeft het geen zin om dit werk te doen. Daarom is er een “geen vragen gestelde” restitutie voor een terugboeking tot 24 uur voordat de geboekte sessie plaatsvindt (minus de transactiekosten).
 • Als een sessie 24 uur of minder voor een sessie wordt geannuleerd, wordt 50% gerestitueerd (minus de transactiekosten).
 • Bij familieopstellingen wordt een langere periode gehanteerd in verband met te maken organisatorische kosten. Indien je tot voor twee weken annuleert, ontvang je volle restitutie. Tussen de twee weken tot aan 1 week wordt een restitutie van 50% gehanteerd. Annuleer je in de laatste week dan vindt geen restitutie plaats.
 • Als een sessie niet tijdig is afgemeld, wordt er niet terugbetaald.

Facturatie

 • Mijn werk kan niet via een zorgverzekeraar deels vergoed worden.