Voorwaarden

Diensten

 • Het werk op deze pagina’s wordt gepraktiseerd door enkel en alleen Wouter Bosch.
 • Er rust geen copyright op dit werk of de teksten ervan, je mag ze vrij gebruiken.
 • De voorwaarden en tarieven op deze pagina zijn voor het werk zoals beschreven in de particuliere sector. Voor bedrijfsopdrachten gelden andere tarieven en voorwaarden en wordt er altijd op basis van een offerte gewerkt.

Boekingen

 • Het betalingstarief is voor een geplande sessie van een voorgestelde tijdsduur, de voorbereidingen en het backoffice werk.
 • Reiskosten zijn €0,25/km
 • Duurt een sessie langer dan de geplande tijd, dan worden er geen extra kosten in rekening gebracht met uitzondering als dit tijdens de sessie mondeling is overeengekomen.
 • Als een sessie voor de geplande eindtijd wordt beëindigd, vindt er geen (deel)restitutie plaats.
 • Als je aan een geboekte sessie niet kunt deelnemen, neem dan alsjeblieft zo snel mogelijk contact op via de infoknop of per e-mail, zodat de sessie op tijd kan worden verplaatst. Indien er geen tijdige afmelding heeft plaatsgevonden, wordt er niet gerestitueerd.
 • Indien Wouter Bosch verhinderd is, word je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De sessie kan opnieuw worden ingepland. Indien dit niet gewenst is, vindt restitutie plaats van het volledige bedrag (minus transactiekosten).

Verwerking van betalingen

 • Iedereen die zich inschrijft op een dienst of iemand die een andere persoon toestemming heeft gegeven of ertoe heeft gebracht om namens hen een sessie te plannen, wordt geacht te hebben ingestemd met en aansprakelijkheid te hebben aanvaard voor de betalingen onder het getoonde en gekozen tarief.
 • De bestelling en betalingen worden afgehandeld door: Mollie.com Keizersgracht 126; 1015 CWA Amsterdam; Noord-Holland; Nederland
 • Wouter Bosch is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de betaling en is niet aansprakelijk voor enige kwestie in verband daarmee. Je dient je dus te houden aan de Algemene Voorwaarden van Mollie.
 • Vergoedingen zijn exclusief eventuele btw of andere belastingen en openbare heffingen, behoudens waar op deze site uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld.
 • Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om alle openbare verplichtingen met betrekking tot de aankoop van de dienst te dragen. Houd er rekening mee dat btw automatisch wordt berekend en in rekening is gebracht bij betaling.

Restitutie

 • Er is “geen vragen gestelde” restitutie voor een terugboeking tot 24 uur voordat de geboekte sessie plaatsvindt (minus de transactiekosten).
 • Als een sessie 24 uur of minder voor een sessie wordt geannuleerd, wordt 50% gerestitueerd (minus de transactiekosten).
 • Als een sessie niet tijdig is afgemeld, wordt er niet terugbetaald.

Facturatie

 • Facturen worden bij een online boeking niet standaard gegenereerd.
 • Dit is niet nodig, omdat mijn werk niet via een zorgverzekeraar deels vergoed wordt.

MAAK CONTACT

Werk met mij samen
en ervaar wat mogelijk is

© 2023 - Wouter Bosch

(Naar boven)