Systemisch werk en
Bewustzijnscoaching
Werk in een setting van volledige vrijheid. Word bewust van je innerlijke vraagstuk en situatie. Zie en erken hoe je deel bent van een groter geheel. Ontdek daarin je innerlijke patronen, afhankelijkheden en fricties. Voel ze in je lichaam, hart en ziel. Bevrijd je van je belemmeringen. Ontsluit je volle potentieel.
Voor wie

Systemisch Consult & coaching

Persoonlijke vraagstukken
Relatieproblematiek, verwerking verlies, rouwverwerking en echtscheiding
Emotionele problemen
Traumaverwerking
Verwerking van eenzaamheid
Geschiedenis van misbruik of als je ongezonde relaties onderhoudt
Aanhoudend onzeker, buitengesloten of beschaamd gevoel
Bij niet verklaarbare boosheid, walging of verdriet

Systemische therapie

Angstproblemen en angststoornissen
Moeilijk te genezen klachten en ziektes
Psychosomatische klachten
Burn-out
(Chronische) vermoeidheid
Milde of heftige vormen van stress
resultaten

Feedback en testimonials

Ik voelde dat je op de goede weg was met het ontrafelen van mijn patronen. Op een zachte manier confronterend en verhelderend, maar vooral helend. Ik heb inzichten gekregen die me de rest van mijn leven bij zullen blijven. Ik kijk er met verbazing op terug.
Hoi Wouter, Gisteren zat ik te denken hoe mijn leven is veranderd. En hoe het nog steeds verandert sinds ik naar je sessie ging. Wilde je nog even bedanken!
Je bent in staat om me te helpen om naar een veilige situatie te komen, alle wapens neer te leggen en me te concentreren op mijn eigen geluk. Dit heeft me geholpen om duidelijkheid te krijgen in mijn situatie en om mezelf en mijn omgeving te scheiden. Om gerichte stappen te zetten waar ik me goed bij voel en die me vooruit helpen.
Het is alweer een hele tijd geleden sinds de laatste coachingsessie. Ik wil je nog steeds bedanken voor de coaching die je me hebt gegeven. Ik merk een verschil in mijn “zijn”. Ik heb in zekere zin meer zelfvertrouwen en voel me niet meer ondergeschikt aan anderen. Daar ben ik enorm dankbaar voor.
Verwondering over hoe ik het leven nu ervaar en veel dankbaarheid voor jouw bijdrage hieraan.
Ik wil je nogmaals bedanken voor afgelopen vrijdag. Ik vond het echt krachtig. Ik denk dat het nog wel een tijdje zal blijven werken. Ik heb er veel aan gehad.
Nogmaals heel erg bedankt. Ik vind het echt fantastisch hoe je hebt geholpen om zo’n complexe draaikolk van emoties en gebeurtenissen te structureren. Ik voel me rustiger, gecentreerd en… vol blije verwachting… of zoiets.
Hierbij een berichtje van een dankbaar persoon! De sessie met jou heeft veel positieve dingen opgeleverd en werkt natuurlijk nog steeds. Het was heel fijn dat je zo “aanwezig” bleef. Je raakte niet verstrikt in het drama.
Je legt direct, vertrouwelijk en rustig de vinger
op de juiste plek. Ik kon mijn probleem in mijn lichaam voelen toen we praatten. Direct na het consult ervaarde ik extra ruimte. Ik heb helderheid gekregen in lichaam en geest. Zo mooi!
Jij hebt het mogelijk gemaakt om mij de kracht te laten ervaren die ik nodig heb om mijn pad te bewandelen. Verwondering en dankbaarheid.
Ik ben super blij met je woorden en het proces ‘die ergens erg lief waren’ ook al was het soms ook super zwaar!
Bedankt voor je bijzondere sessie! Ik merk dat ik mijn negatieve gedachten veel sneller kan omzetten in positieve.
Je sessie gaf me een nieuw perspectief op een thema dat al mijn hele leven speelt. Ik heb jarenlang veel therapeutisch werk aan mezelf gedaan. Ik ervoer dit pijnpunt in mij alsof het voor het eerst duidelijk voor me was. En ik was ook verbaasd dat ik deze pijn al zo lang als ik me kan herinneren als normaal ervaar.
Ik voelde me erg goed tijdens en na de laatste sessie, ik heb een heel rustig gevoel over mezelf. Ik merk dat ik rustiger reageer in moeilijke gesprekken, zowel thuis als op het werk. Ook als ik me teleurgesteld voel, blijf ik kalm.
(01)
Systemisch Consult
Duur: 2 uur
€ 179 (incl btw)
(02)
Systemische therapie
Duur: 2 uur
€ 179 (incl btw)
(03)
Bewustzijnscoaching
Duur: 1,5 uur
€ 135 (incl. btw)
FAQ – veel gestelde vragen
Wat is systemisch werk?
Systemisch werk is een oplossingsgerichte manier van werken. Deze manier maakt het mogelijk om potentieel te bevrijden en iets heel te maken.

Veel therapieën benaderen enkel een persoon met een probleem. Systemisch werk beschouwt een individu en zijn situatie als deel van een systeem. Dat kan iemands familie zijn. Maar ook bijvoorbeeld zijn etnische achtergrond, een organisatie of zijn verleden.

Het brengt voordelen als je iets beschouwt als deel van een groter geheel. Je ervaart wat heel maakt. En ook wat bevrijdt, wat je kan openen voor een vervuld leven, vol liefde en verzoening.

Wat is een systemische vraag?
Een systemische vraag onderzoekt hoe delen van een systeem zich onderling verhouden. Daarbij kun je denken aan hoe familieleden zich onderling verhouden. Misschien heb je daarbij een goed beeld, maar dat beeld is hoe jij je verhoudt tot het geheel. Het is niet het totaalbeeld van een systeem (in dit geval de familie).

Je kunt systemisch gaan werken als je al vaak geprobeerd hebt om te veranderen en het lukt maar niet. Of als je denkt: “Dat is genetisch”. Of als je bewust bent dat jouw situatie deel van iets groters is zonder dat je precies weet hoe.

Hoe werk je systemisch?
Er bestaan verschillende manieren om systemisch te werken. Welke manier het meest pas is afhankelijk van de context en datgene wat je wilt bereiken. Bij het 1 op 1 werken gebruiken we voorwerpen zoals blokjes. En we kunnen ook lichamelijk werken. Dan werken we hetzelfde als bij familieopstellingen.
Wat doet een systemisch coach?
Een systemische coach geeft inzicht hoe delen van een systeem zich onderling verhouden. Denk daarbij aan individuen, groepen, organisaties, situaties, problemen of bijvoorbeeld ziektes.

Hieruit valt veel over afhankelijkheden en verstrikkingen te achterhalen. Systemen hebben invloed op de delen waar ze uit bestaan.

Het inzicht wordt verkregen de afhankelijkheden en verstrikkingen tussen de systeemdelen te beschouwen.

De coach helpt iemand erbij zijn plek met alle invloeden gewaar te worden. Dit leidt automatisch tot ontspanning, bevrijding en verandering.

Wat doet een systemisch therapeut?
De systemisch therapeut helpt je de achtergrond van je ziekte of klacht te ervaren. Dit maakt je bewust hoe je ziekte samenhangt met je verleden of familie van afkomst.
Dit helpt je om je gezonder of vrijer met de diepere achtergrond van je ziekte te verhouden.

Heb je een vraag? Neem gerust contact met me op! Dan kijken we er samen naar.